Phát hiện thêm bãi cọc cổ hàng nghìn tuổi Quảng Ninh

Bãi cọc cổ ở thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều vừa được phát hiện. Ảnh: Xuân Quảng
Bãi cọc cổ ở thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều vừa được phát hiện. Ảnh: Xuân Quảng
Bãi cọc cổ ở thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều vừa được phát hiện. Ảnh: Xuân Quảng
Lên top