Phát hiện thêm 2 cọc gỗ ở bãi cọc ở Hải Phòng

Một cọc gỗ được phát hiện tại bãi cọc Đầm Thượng. Ảnh MD
Một cọc gỗ được phát hiện tại bãi cọc Đầm Thượng. Ảnh MD
Một cọc gỗ được phát hiện tại bãi cọc Đầm Thượng. Ảnh MD
Lên top