Phát hiện tàu chở hàng bị đánh dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Một tàu chở hàng bị sóng đánh dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế.
Một tàu chở hàng bị sóng đánh dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế.
Một tàu chở hàng bị sóng đánh dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế.
Lên top