Phát hiện quả bom nặng gần 230kg dưới lưới điện cao thế

Di dời quả bom về vị trí an toàn. Ảnh: MAG
Di dời quả bom về vị trí an toàn. Ảnh: MAG
Di dời quả bom về vị trí an toàn. Ảnh: MAG
Lên top