Phát hiện quả bom lớn trồi lên sau lũ, sau 6 tháng nhưng chưa được xử lý

Quả bom lớn được phát hiện ở khu vực biên giới sau 6 tháng chưa được xử lý. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả bom lớn được phát hiện ở khu vực biên giới sau 6 tháng chưa được xử lý. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả bom lớn được phát hiện ở khu vực biên giới sau 6 tháng chưa được xử lý. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top