Phát hiện quả bom dài hơn 1m ở khu vực biên giới Quảng Trị

Quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.
Quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.
Quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.
Lên top