Phát hiện quả bom chưa phát nổ khi thi công nền móng tại Hà Nội

Phát hiện 1 quả bom khi thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1. Ảnh: N.C
Phát hiện 1 quả bom khi thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1. Ảnh: N.C
Phát hiện 1 quả bom khi thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1. Ảnh: N.C
Lên top