Phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1 ở vùng ven TPHCM

Mùa lạnh đến, dịch cúm đe dọa đàn gia cầm vùng Tây Nam bộ.
Mùa lạnh đến, dịch cúm đe dọa đàn gia cầm vùng Tây Nam bộ.
Mùa lạnh đến, dịch cúm đe dọa đàn gia cầm vùng Tây Nam bộ.
Lên top