Phát hiện nhiều vụ vận chuyển… thịt thối để "tuồn" ra thị trường

Hình ảnh hàng hoá và phương tiện vận chuyển bị phát hiện. Ảnh: A.D
Hình ảnh hàng hoá và phương tiện vận chuyển bị phát hiện. Ảnh: A.D
Hình ảnh hàng hoá và phương tiện vận chuyển bị phát hiện. Ảnh: A.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top