Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Bắc Kạn

Nhiều sai phạm, khuyết điểm trong việc quản lý tài chính tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn (Ảnh minh họa - tapchitaichinh.vn)
Nhiều sai phạm, khuyết điểm trong việc quản lý tài chính tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn (Ảnh minh họa - tapchitaichinh.vn)
Nhiều sai phạm, khuyết điểm trong việc quản lý tài chính tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn (Ảnh minh họa - tapchitaichinh.vn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM