Phát hiện người đàn ông chết dưới gốc cây trong khu chế xuất