Phát hiện một số trường hợp dùng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên tại Khánh Hòa

Một đoàn khách nước ngoài tham quan tại Khánh Hòa.
Một đoàn khách nước ngoài tham quan tại Khánh Hòa.
Một đoàn khách nước ngoài tham quan tại Khánh Hòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top