Phát hiện loài hươu nhỏ như chuột tưởng tuyệt chủng tại Việt Nam

Loài cheo nhỏ nhất thế giới ngỡ tuyệt chủng đã được tìm thấy sau 30 năm, nhờ bẫy ảnh (ảnh The Guardian)
Loài cheo nhỏ nhất thế giới ngỡ tuyệt chủng đã được tìm thấy sau 30 năm, nhờ bẫy ảnh (ảnh The Guardian)
Loài cheo nhỏ nhất thế giới ngỡ tuyệt chủng đã được tìm thấy sau 30 năm, nhờ bẫy ảnh (ảnh The Guardian)
Lên top