Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng:

Phát hiện lịch in bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa