Phát hiện hơn 80 con lợn chết nằm ngay trước lò mổ

Hàng chục xác lợn chết trương phình, bốc mùi hôi thối ngay trước lò mổ. Ảnh: Phúc Đạt.
Hàng chục xác lợn chết trương phình, bốc mùi hôi thối ngay trước lò mổ. Ảnh: Phúc Đạt.
Hàng chục xác lợn chết trương phình, bốc mùi hôi thối ngay trước lò mổ. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top