Phát hiện học sinh lớp 7 mất tích trong phòng máy vi tính Thư viện tỉnh