Phát hiện hành khách mang theo thuốc nổ và kíp nổ vào sân bay

Lên top