Phát hiện hàng trăm hộp, phách gỗ xẻ ở khu vực trại heo ở Lâm Đồng

Lên top