Phát hiện hàng nghìn lao động thuộc đối tượng nhưng chưa tham gia bảo hiểm

Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top