Phát hiện hầm chứa hàng trăm vật liệu nổ là đạn cối, lựu đạn

Lên top