Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở căn cứ Đồng Bò

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở hang đá thuộc căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: L.B.D
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở hang đá thuộc căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: L.B.D
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở hang đá thuộc căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: L.B.D
Lên top