Phát hiện hài cốt liệt sĩ khi đào móng làm nhà

Cây bút được phát hiện chôn cất cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Minh.
Cây bút được phát hiện chôn cất cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Minh.
Cây bút được phát hiện chôn cất cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Minh.
Lên top