Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm di vật nghi có danh tính ở Khe Sanh

Đội quy tập liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.
Đội quy tập liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.
Đội quy tập liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.
Lên top