Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hầm đạn pháo ở Quảng Trị

Địa điểm cơ quan chức năng phát hiện hầm đạn và hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐN.
Địa điểm cơ quan chức năng phát hiện hầm đạn và hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐN.
Địa điểm cơ quan chức năng phát hiện hầm đạn và hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM