Phát hiện hài cốt liệt sĩ bọc trong lớp tăng, bên ngoài có chữ "Viên"

Lớp tăng bọc hài cốt liệt sĩ có chữ "VIÊN". Ảnh: TL.
Lớp tăng bọc hài cốt liệt sĩ có chữ "VIÊN". Ảnh: TL.
Lớp tăng bọc hài cốt liệt sĩ có chữ "VIÊN". Ảnh: TL.
Lên top