Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện công nhân cùng dãy trọ chết trong tư thế treo cổ