Phát hiện có tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh trục lợi BHXH

BHXH Việt Nam tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
BHXH Việt Nam tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
BHXH Việt Nam tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Lên top