Phát hiện cán bộ dùng bằng giả 3 năm, vẫn chưa bị xử lý?

Hai cán bộ công tác ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả đã bị xử lý. Ảnh: HT.
Hai cán bộ công tác ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả đã bị xử lý. Ảnh: HT.
Hai cán bộ công tác ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả đã bị xử lý. Ảnh: HT.
Lên top