Phát hiện bãi cọc cổ: Sáng tỏ hơn về trận thủy chiến Bạch Đằng 1000 năm trước

Bãi cọc cổ vừa được tìm thấy ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: H.H
Bãi cọc cổ vừa được tìm thấy ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: H.H
Bãi cọc cổ vừa được tìm thấy ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: H.H
Lên top