Phát hiện bãi cọc cổ Cao Quỳ: Vì sao cọc to hơn bên Quảng Yên?

Bãi cọc cổ Cao Quỳ vừa được phát hiện và khai quật. Ảnh: Hoàng Hoan
Bãi cọc cổ Cao Quỳ vừa được phát hiện và khai quật. Ảnh: Hoàng Hoan
Bãi cọc cổ Cao Quỳ vừa được phát hiện và khai quật. Ảnh: Hoàng Hoan
Lên top