Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ được chôn cất gần liệt sĩ Trần Đình Cửu

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lộ. Ảnh: HT.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lộ. Ảnh: HT.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lộ. Ảnh: HT.
Lên top