Phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Động Mít

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hải Lệ. Ảnh: HH.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hải Lệ. Ảnh: HH.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hải Lệ. Ảnh: HH.
Lên top