Phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ ở thôn Hoàn Cát

Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: AV.
Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: AV.
Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: AV.
Lên top