Phát hiện 5 tàu thủy sản khai thác hủy diệt trên vịnh Hạ Long

5 tàu đánh bắt dùng các thiết bị khai thác tận diệt bị các lực lượng chức năng của TP. Hạ Long cẩu lên bờ xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Ảnh: BQN
5 tàu đánh bắt dùng các thiết bị khai thác tận diệt bị các lực lượng chức năng của TP. Hạ Long cẩu lên bờ xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Ảnh: BQN
5 tàu đánh bắt dùng các thiết bị khai thác tận diệt bị các lực lượng chức năng của TP. Hạ Long cẩu lên bờ xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Ảnh: BQN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM