Phát hiện 3 quả bom sót lại sau chiến tranh dưới sông Lô

Lên top