Phát hiện 3 người chui dưới hầm xe khách để trốn cách ly

Dừng kiểm tra xe khách, phát hiện 3 công dân nằm trong hầm xe để trốn cách ly tập trung phòng dịch COVID -19. Ảnh: MT.
Dừng kiểm tra xe khách, phát hiện 3 công dân nằm trong hầm xe để trốn cách ly tập trung phòng dịch COVID -19. Ảnh: MT.
Dừng kiểm tra xe khách, phát hiện 3 công dân nằm trong hầm xe để trốn cách ly tập trung phòng dịch COVID -19. Ảnh: MT.
Lên top