Phát hiện 3 điểm xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước thô Sông Cái

Các lò bún ở thị trấn Diên Khánh ngang nhiên xả thải ra sông Cái gây ô nhiễm môi trường nước. Ảnh: Nhiệt Băng
Các lò bún ở thị trấn Diên Khánh ngang nhiên xả thải ra sông Cái gây ô nhiễm môi trường nước. Ảnh: Nhiệt Băng
Các lò bún ở thị trấn Diên Khánh ngang nhiên xả thải ra sông Cái gây ô nhiễm môi trường nước. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top