Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật ở bản Cồn

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Lên top