Phát hiện 12 F0, Hà Nội tạm phong tỏa công ty có 300 người ở KCN Quang Minh

Phát hiện 12 F0, Hà Nội tạm phong toả công ty có 300 người ở KCN Quang Minh. Ảnh TG
Phát hiện 12 F0, Hà Nội tạm phong toả công ty có 300 người ở KCN Quang Minh. Ảnh TG
Phát hiện 12 F0, Hà Nội tạm phong toả công ty có 300 người ở KCN Quang Minh. Ảnh TG
Lên top