Phát hiện 1 mộ tập thể và 2 hài cốt liệt sĩ ở ruộng lúa tại Quảng Trị

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở thôn Nhĩ Hạ. Ảnh: Tài Tuyến.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở thôn Nhĩ Hạ. Ảnh: Tài Tuyến.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở thôn Nhĩ Hạ. Ảnh: Tài Tuyến.
Lên top