Phát hành tem dán cho cây đào trồng ở Sơn La

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát hành tem cho cây đào trồng. Ảnh: Vân Tiến.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát hành tem cho cây đào trồng. Ảnh: Vân Tiến.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phát hành tem cho cây đào trồng. Ảnh: Vân Tiến.
Lên top