Phát hành sách ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa cho thiếu nhi