Phạt hành chính chủ shop giày đánh, đe doạ nữ sinh viên đến đòi lương

Chủ tiệm giầy (trái) liên tục dọa nạt và tát cô gái trẻ khi cô này đến đòi tiền. Ảnh cắt từ clip.
Chủ tiệm giầy (trái) liên tục dọa nạt và tát cô gái trẻ khi cô này đến đòi tiền. Ảnh cắt từ clip.
Chủ tiệm giầy (trái) liên tục dọa nạt và tát cô gái trẻ khi cô này đến đòi tiền. Ảnh cắt từ clip.
Lên top