Phát hành 2 mẫu tem ''Chung tay phòng, chống dịch COVID-19''

Ảnh: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Ảnh: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Ảnh: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Lên top