Phật giáo TPHCM tiếp nhận tạm thờ tro cốt người dân qua đời vì COVID-19

Điểm tiếp nhận tro cốt của một chùa thuộc Giáo hội phật giáo ở TPHCM. Ảnh: Huân Cao
Điểm tiếp nhận tro cốt của một chùa thuộc Giáo hội phật giáo ở TPHCM. Ảnh: Huân Cao
Điểm tiếp nhận tro cốt của một chùa thuộc Giáo hội phật giáo ở TPHCM. Ảnh: Huân Cao
Lên top