Phát động Tết trồng cây, quyết tâm phủ xanh đất trống, đồi trọc

Không khí nô nức phấn khởi tại Quảng Bình trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Hương Quỳnh
Không khí nô nức phấn khởi tại Quảng Bình trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Hương Quỳnh
Không khí nô nức phấn khởi tại Quảng Bình trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top