Phát động Giải thưởng Báo chí thường niên “Bảo vệ cuộc sống 2018”

Chủ tọa buổi Lễ phát động Giải thưởng báo chí “Bảo vệ cuộc sống 2018”.
Chủ tọa buổi Lễ phát động Giải thưởng báo chí “Bảo vệ cuộc sống 2018”.
Chủ tọa buổi Lễ phát động Giải thưởng báo chí “Bảo vệ cuộc sống 2018”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top