Phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42