Phát động cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh 'Vì môi trường tương lai'

TS. LS Đồng Xuân Thụ - TBT Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.
TS. LS Đồng Xuân Thụ - TBT Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.
TS. LS Đồng Xuân Thụ - TBT Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top