Phát động cuộc thi “Chung tay với ứng phó với biến đổi khí hậu”

Các đại biểu cùng phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề”Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”.
Các đại biểu cùng phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề”Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”.
Các đại biểu cùng phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề”Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM